طراحی لباس در تئاتر و اهمیت آن

طراحی لباس در تئاتر

طراحی لباس یکی از  مهمترین بخش های هنر تئاتر به شمار می رود.در هنر تئاتر فقط بازیگر نیست که می تواند در القای مفاهیم و اشارت موجود در متن به بیننده موثر باشد. در واقع هنر تئاتر یک هنر جمعی و تابعی از اراده یک گروه  یا تیم حرفه ای در این زمینه است. این گروه شامل کارگردان، دستیار کارگردان تئاتر، طراح صحنه، طراح لباس و بسیاری از عوامل دیگر می باشد.

طراحی لباس در تئاتر آنطور که می بینیم

در نگاه اول چیزی که می بینیم نقش آفرینی شخصیت های یک تئاتر بوده که حاصل فعالیت های یک گروه منسجم است که به شکل کلیت یکپارچه ای هنر تئاتر را در صحنه متجلی می سازد. یک شخصیت یا بازیگر تئاتر و نقشی که در صحنه بازی می کند حاصل تفکر و اراده یک گروه متخصص  و فنی و سایر عوامل دخیل در این امر می باشد. کاربرد موثر هر یک از این عوامل می تواند به پیشرفت اثر و بازخورد مناسب از جانب تماشاگران منجر شود. تاثیر دیداری بیننده در تئاتر به دلیل حضور در سالن و قرابت با بازیگر بیشتر مشهود است. نقش تا زمانی که به نوعی تبدیل به زندگی و حقیقت نشود نمی تواند تاثیرگذار باشد. در رابطه بازیگر به عنوان تاثیر گذار و تماشاگر در مقام بیننده و اثر پذیر البته عوامل مختلفی از جمله طراحی لباس نقش غیر قابل انکاری دارند.

با طراحی لباس در تئاتر بیشتر آشنا شویم

همانطور که لباس و هر نوع پوشش می تواند شخصیت فرد را نیز تا حدودی بیان کند در تئاتر و هنرهای نمایشی به طور کلی طراحی لباس متناسب با نوع پرداخت شخصیت ها صورت می گیرد. البته در این مورد هماهنگی و انتخاب کارگردان تئاتر و سایر عوامل صحنه تاثیر بسزایی دارد. فراموش نکنید زمانی که از طراحی لباس در تئاتر سخن می گوییم یعنی به نوعی داریم هنر بازیگری را رنگ و لعاب می دهیم. بنابراین لازم است تا پرداخت شخصیت به طور همزمان انتخاب لباس او را نیز در بر گیرد. همانطور که در عالم واقع و حتی در ذهنیت نمایشنامه نویس یا کارگردان تصوری از شخصیت های تئاتر وجود دارد و این تصور بدون پوشش تا حدود زیادی ناقص است. بنابراین برای هر بازیگر پوشش  متناسب بخش مهمی از شخصیت او در  هنرهای نمایشی به شمار می رود. در ادامه به بررسی مواردی که لازم است در طراحی لباس مورد توجه قرار گیرد تا از نظر هنری و جلب رضایت تماشاگر تئاتر موفقی را رقم بزند خواهیم پرداخت.

نکاتی که در انتخاب لباس باید رعایت شود

هنر در تعریف  مدرن خود به طور کلی و هنرهای نمایشی به طور اخص همواره در حال دگرگونی است و  به گونه ای سعی دارد تا از شکل یکنواخت و ایستا خارج شده  و راه را برای خلاقیت باز بگذارد. از همین رو عرصه تئاتر یکی از بهترین و بارزترین جلوه های خلاقیت هنری به شمار می رود. با این وجود لازم است تا در هر یک از جنبه های هنر نمایش این خلاقیت مشهود بوده و جریان پیدا کند. یک تئاتر خلاق حاصل خلاقیت یک گروه است و در تئاتر هیچ چیزی به تنهایی کامل نیست و در کنار سایر عوامل شکل گرفته و معنا پیدا می کند. در زمینه طراحی لباس نیز اگر قرار باشد این بخش تحت الشعاع یکی دیگر از جنبه های تئاتر قرار گیرد و یا دارای نواقصی باشد طبیعتا می تواند در تضعیف آن موثر واقع شود. مهمترین نکاتی که در این هنر باید مورد نظر قرار گرفته و رعایت شوند عبارتند از:

  • در طراحی لباس در تئاتر اولویت باید بر کیفیت دوخت و مدل های مناسب در این زمینه باشد. بدین معنی که ضمن بهره گیری از پارچه و امکانات مناسب به منظور ارائه لباس برای هر بازیگر باید کار از کیفیت لازم برخوردار بوده و بازیگر بتواند در این نوع لباس احساس راحتی کند و نقش ا ورا به نوعی تکمیل کند.

  • انتخاب پوشش در تئاتر باید منطبق بر نقش باشد. برای هر نقش لازم است تا طراح لباس پس از همفکری و مشاوره با کارگردان نوع لباس مناسب برای شخصیت را ارائه کند. در یک تئاتر خیابانی طراحی لباس تا حدود زیادی ساده بوده و یا یک تئاتر مجلل و باشکوه تاریخی متفاوت است. طبیعتا در این موارد طراحی لباس باید با شخصیت ها به نوعی هماهنگی و تطابق داشته باشد. شما نمی توانید شخصیت یک آسیابان را با لباس فاخر و درباری نشان دهید همانطور که یک پادشاه را با لباس یک بازاری یا فرد عادی نشان دهید.

  • این حرفه هنر هارمونی و هماهنگی بین رنگ، نور، صدا و نقش گردانی بازیگر است. در واقع زمانی که از لباس بازیگر سخن می گوییم یعنی باید تمام این موارد را نیز در نظر بگیریم. بنابراین لازم است یک طراح لباس شناخت مناسبی از این عوامل نیز داشته باشد.

یک طراح لباس ابتدا باید متن یا نمایشنامه را مطالعه نموده و بر اساس فضای کلی آن و نیز نظرات کارگردان تئاتر نسبت به تهیه و ارائه لباس مناسب و منطبق با نقش هر بازیگر اقدام کند.

تاثیر دیداری بیننده در تئاتر به دلیل حضور در سالن و قرابت با بازیگر بیشتر مشهود است. نقش تا زمانی که به نوعی تبدیل به زندگی و حقیقت نشود نمی تواند تاثیرگذار باشد. در رابطه بازیگر به عنوان تاثیر گذار و تماشاگر در مقام بیننده و اثر پذیر البته عوامل مختلفی از جمله طراحی لباس نقش غیر قابل انکاری دارند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *